top of page
Image by Stefano Ciociola

Přednášky a workshopy pro studenty

Pocházíme z akademického prostředí, takže víme, jak je důležité řádně připravit studenty na vstup na trh práce, zvláště tak náročný, jako je trh železniční.

Jsme si vědomi, že ne vždy jde řádná akademická příprava ruku v ruce se specifickými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi, které budoucí zaměstnavatel požaduje. Snažíme se být pojítkem mezi akademickým a podnikatelským světem, proto nabízíme možnost pořádání přednášek, workshopů, cvičení, studijních pobytů apod., které studentům umožní lépe poznat svůj budoucí trh práce a jeho požadavky a dát zaměstnavatelům příležitost poznat své budoucí zaměstnance. Ve prospěch všech.

bottom of page