top of page
Image by Stefano Ciociola

Outsourcing SMS
a MMS

Outsourcing.png

Jsme si vědomi toho, že provozování Systému řízení bezpečnosti (SMS) nebo Systému řízení údržby (MMS) se vzhledem k velkému množství evropských a vnitrostátních ustanovení v této oblasti a dohledu vykonávaného předsedou Drážního úřadu může zdát jako složitý proces. Nabízíme proto komplexní asistenci při provozování těchto systémů, vytváření potřebné dokumentace s nimi související a implementaci procesů v jejím rámci (např. pomoc při hodnocení rizik, organizace přezkoumání managementu, zpracování ročních bezpečnostních zpráv apod.).

Systém samozřejmě není možné provozovat pouze v „papírové“ podobě, proto při plnění takového závazku předpokládáme plnou spolupráci se společností a nutnost zapojení jednotlivých organizačních jednotek do konkrétních procesů.

Pokud SMS nebo MMS správně fungují, nabízíme také možnost pomoci a poradenství v oblasti vybraných procesů a činností, které mohou být časově náročnější, vyžadují více práce nebo externí odborné znalosti. Předpokládáme, že systém má napomáhat zajištění bezpečnosti, přičemž nijak neomezuje hlavní účel činnosti daného podniku.

bottom of page