top of page
Image by Stefano Ciociola

Vědecké zkušenosti

Pocházíme z akademického prostředí a téměř celý náš profesní život je spojen s univerzitami, výukou a výzkumem. Máme zavedené znalosti v oblasti vědeckých základů železnic, které nám umožnily úspěšně realizovat řadu, někdy velmi náročných, projektů pro trh železniční dopravy.

Doktorské disertační práce

Vybrané publikace

  • Gamon W., Extending the Scope of ECM Certification, Logistics and Transport, No 2(42)/2019

  • Gamon W., Naranjo Gómez J.M., Main Problems of Railway Cross-Border Transport Between Poland, Germany and Czech Republic, Sustainability 2019, 11

  • Gamon W., Sliding wear examination of new protecting coatings on railway buffer heads, Journal of KONBiN 2019, Volume 49, Issue 4

  • Gamon W., Wachnik R., Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Część II: Zmiany w dokumentacji systemowej, Technika Transportu Szynowego, 1-2, 2017

  • Gamon W., Wachnik R., Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Część I: Wymagania, Technika Transportu Szynowego, 12, 2016

  • Gamon W., Analiza wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 w zakresie monitorowania systemów SMS i MMS, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, z. 111, 2016

  • Gamon W., Movement analysis of cooperating railway buffer heads, The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015

  • Chruzik K., Sitarz M., Graboń M., Gamon W., Ocena ryzyka operacyjnego w transporcie szynowym – tramwaje, Technika Transportu Szynowego, 7-8, 2013

  • Stefano Bruni, Michele Carboni, Daniele Crivelli, Mario Guagliano, Pawel Rolek, A Preliminary Analysis about the Application of Acoustic Emission and low Frequency Vibration Methods to the Structural Health Monitoring of Railway Axles, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL. 33, 2013

  • Sitarz M., Chruzik K., Graboń M., Gamon W., Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013, Technika Transportu Szynowego, 9, 2013

  • M. Carboni, S. Bruni, D. Crivelli, M. Guagliano, P. Rolek, A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ACOUSTIC EMISSION AND LOW FREQUENCY VIBRATION METHODS TO THE REAL-TIME CONDITION MONITORING OF RAILWAY AXLES, The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing »Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering« September 4-6, 2013, Portorož, Slovenia

Vědecké publikace

bottom of page