top of page
Image by Stefano Ciociola

Zajęcia dla Najmłodszych

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa kolejowego jest ważna od najmłodszych lat. Dowodem na to mogą być między innymi programy takie jak Kolejowe ABC prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i przynosi wymierne efekty.

Transport kolejowy będzie rozwijał się w przyszłości w niesłabnącym tempie, m.in. ze względu na jego ekologiczność i niskie koszty zewnętrzne. Dlatego tak ważne jest zaznajamianie z tą gałęzią transportu od najmłodszych lat. Przyniesie to rzeczywiste efekty w postaci poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, zwiększania liczby pasażerów korzystających z transportu szynowego, czy też pomoże w likwidacji luki pokoleniowej związanej z brakiem pracowników na stanowiskach kolejowych. 

Oferujemy możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla Najmłodszych, propagujących rozwój tej gałęzi transportu oraz uświadamiających Dzieci, przyszłych samodzielnych użytkowników systemu transportowego, jak postępować, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób korzystających z transportu. 

bottom of page