top of page
Image by Stefano Ciociola

I N S T Y T U T

Transportu Kolejowego

Usługi dla Rynku

Nadzór nad zmianami w prawie

Usługa nadzoru nad zamianami w obowiązującym prawodawstwie w zakresie kolejowym wraz z informacją o wpływie zmian na Państwa działalność

Pomoc we współpracy z UTK

Pomoc w prowadzeniu korespondencji z Urzędem Transportu Kolejowego, zakresem i harmonogramem usuwania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, itp.

bottom of page