top of page
Image by Stefano Ciociola

Doświadczenie naukowe

Wywodzimy się ze środowiska akademickiego i prawie całe nasze zawodowe życie związane było z Uczelniami, pracą dydaktyczną i naukową. Posiadamy ugruntowaną wiedzę w zakresie naukowych podstaw kolejnictwa, która pozwoliła nam z powodzeniem realizować szereg, czasem bardzo wymagających, projektów dla rynku transportu kolejowego. 

Rozprawy doktorskie

Wybrane publikacje

Publikacje naukowe

bottom of page