top of page
Image by Stefano Ciociola
itk_logo_podpis_white_rgb.png

Obszar działania

Instytut Transportu Kolejowego to jednostka której działalnością statutową jest świadczenie usług w zakresie rozwoju transportu kolejowego w Polsce. 

Realizacja celów Instytutu odbywa się poprzez współpracę z rynkiem transportu kolejowego, doradztwo i szkolenia, jak również współpracę z jednostkami badawczymi oraz instytucjami naukowymi. 

Instytut stanowi jednocześnie platformę wymiany doświadczeń jak i łącznik pomiędzy podmiotami rynku, a organami prawodawczymi i nadzorczymi.

Zespół

Najwyższą wartością Instytutu są ludzie. 

Głównym założeniem funkcjonowania Instytutu jest zapewnienie podmiotom kolejowym współpracy z profesjonalną jednostką, w strukturach której znajdują się kompetentni i doświadczeni specjaliści, odpowiedzialni za pracę i projekty które realizują. 

Pracownicy i współpracownicy Instytutu to wyłącznie specjaliści, którzy są uznanymi na rynku ekspertami w swoich dziedzinach, a ich kompetencje zostały zweryfikowane przez szereg z sukcesem zrealizowanych projektów.

Wychodzimy z założenia, że to właśnie realizowane przez nas projekty i zlecenia świadczą o jakości oferowanych usług, dlatego tak ważne dla nas jest to, że możemy z dumą podpisać się pod każdą opracowaną dokumentacją, instrukcją czy szkoleniem. 

Nasze wartości

Jakość.

Odpowiedzialność.

Zrozumienie potrzeb klienta.

Dostosowanie rozwiązań do realnych oczekiwań i potrzeb.

Odpowiedzialność społeczna.

Doświadczenie

Instytut Transportu Kolejowego tworzą ludzie o dużym doświadczeniu rynkowym i naukowym. Dziesiątki zrealizowanych projektów, setki przeprowadzonych szkoleń, niejednokrotnie realizacja pionierskich zadań w obszarze transportu. Zdobyta wiedza pozwala podejmować się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zadań. 

Współpraca

Jako jednostka działająca na rzecz rozwoju gałęzi transportu kolejowego w Polsce, a także zmierzającą do ciągłej poprawy bezpieczeństwa jej funkcjonowania jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami rynku kolejowego i instytucjami wspomagającymi.

W celu omówienia szczegółów i warunków współpracy prosimy o kontakt z naszym biurem.

bottom of page