top of page
Image by Stefano Ciociola

Wykłady i warsztaty dla Studentów

Wywodzimy się ze środowiska akademickiego, wiemy więc jak ważne jest właściwe przygotowanie Studentów do wejścia na rynek pracy, zwłaszcza tak wymagający jak rynek kolejowy. 

Mamy świadomość, że nie zawsze właściwe przygotowanie akademickie idzie w parze z konkretnymi umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami, których wymaga przyszły Pracodawca. Dlatego też, starając się być łącznikiem pomiędzy światem akademickim i biznesowym oferujemy możliwość prowadzenia wykładów, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych itp. które pozwolą Studentom lepiej poznać ich przyszły rynek pracy i jego wymagania, a Pracodawcom dadzą możliwość poznania swoich przyszłych Pracowników. Z korzyścią dla wszystkich. 

bottom of page