top of page
Image by Stefano Ciociola

Lekcje i zajęcia dla Szkół Branżowych

Luka pokoleniowa na kolei staje się coraz bardziej dotkliwa. Średnia wieku pracowników kolejowych niebezpiecznie się zawyża, a walka o pracownika za wszelką cenę nie sprzyja podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i szerzeniu jego kultury. Chcąc dołożyć swoją cegiełkę w minimalizacji skutków tego problemu oferujemy prowadzenie różnego rodzaju lekcji i zajęć dla przyszłych adeptów kolejnictwa, propagując ten rodzaj transportu oraz przedstawiając rzeczywiste wymagania Pracodawców wobec przyszłych Pracowników. Dzięki temu wejście na rynek pracy powinno okazać się prostsze, a Pracodawcy zyskają Kandydatów jeszcze lepiej przygotowanych do pracy w zawodzie. 

bottom of page