top of page
Image by Stefano Ciociola

Doświadczenie

Pracownicy Instytutu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prac naukowo-badawczych realizowanych dla przemysłu oraz wdrożeń w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zrealizowali kilkaset projektów, szkoleń, ekspertyz i opracowań dla większości podmiotów kolejowych działających na rynku polskim. Doświadczenie to obejmuje również współpracę z Europejską Agencją Kolejową, Urzędem Transportu Kolejowego, czy Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych.  

Ważniejsze projekty

Zakres dotychczas zrealizowanych projektów będących w kompetencjach pracowników Instytutu jest bardzo szeroki, ​poniżej kilka wybranych dających ogólny pogląd o świadczonych usługach:

  • budowa, wdrożenie, aktualizacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i/lub Utrzymaniem (MMS) dla kilkudziesięciu podmiotów, w tym największych operatorów działających na rynku polskim (między innymi PKP Cargo, PKP Energetyka, CTL Logistics, DB Schenker Rail Polska, Greenbrier Europe);

  • wdrożenia Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej IRIS rew. 02;

  • kilkadziesiąt projektów w zakresie oceny znaczenia zmiany, w tym między innymi wprowadzenie przez PKP Intercity nowego typu taboru - ED250 (Pendolino);

  • dziesiątki audytów i kontroli SMS i MMS (m.in. SKM Warszawa, SKM Trójmiasto, Koleje Mazowieckie, ZNTK Oława);

  • dziesiątki opracowanych i aktualizowanych instrukcji dla przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych;

  • uzyskanie przez nowych przewoźników kolejowych licencji na prowadzenie działalności oraz certyfikatów bezpieczeństwa;

  • ekspertyzy opracowywane na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

  • setki szkoleń w tym między innymi dla Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Pracownicy Instytutu są obecni na rynku od wielu lat, brali udział w budowaniu pierwszych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem. Był to okres wyznaczania standardów budowy i oceny tych systemów.

Dotychczas zdobyte doświadczenie owocuje w postaci skuteczności działania, precyzyjnej realizacji oczekiwań klienta oraz bieżącym wsparciu podmiotów kolejowych w konkretnych działaniach na różnorodnych obszarach.

I N S T Y T U T

Transportu Kolejowego

bottom of page