top of page
Image by Stefano Ciociola

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM BEZPIECZEŃSTWA I INŻYNIERII TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Serdecznie dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w II Ogólnopolskim Sympozjum Bezpieczeństwa i Inżynierii Transportu Kolejowego. W wydarzeniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących niemal wszystkie obszary rynku kolejowego. 

Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów, którzy ciekawymi, aktualnymi i merytorycznymi prezentacjami przedstawili bieżące wyzwania z którymi mierzą się podmioty działające w obszarze transportu kolejowego. 

Wydarzenie zostało zainaugurowane wystąpieniami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Pana Ignacego Góry oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pana Tadeusza Rysia oraz Pana Karola Trzońskiego. 

W prelekcjach tych, przedstawiono najważniejsze prowadzone obecnie inicjatywy oraz działania tych dwóch organów, które stanowiły znakomite otwarcie kolejnych dni prelekcji i wystąpień. 

Serdecznie dziękujemy również Panu Piotrowi Cukierskiemu, który z ramienia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej opowiedział o oczekiwaniach ERA w zakresie wnioskowania o Jednolite Certyfikaty Bezpieczeństwa, a także podzielił się z uczestnikami spostrzeżeniami na temat dobrych praktyk w tym obszarze, pozytywnie ocenianymi przez organy europejskie.

Oprócz powyższych wystąpień na Sympozjum mieliśmy okazję omówić również tematy związane bezpośrednio z inżynierią w transporcie kolejowym oraz powrócić do tematów związanych z bezpieczeństwem i certyfikacją (m.in. dzięki bardzo ciekawym wystąpieniom przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego). 

W sposób szczególny dziękujemy także Partnerowi wydarzenia, jednostce certyfikacyjnej i laboratorium - Signal Cert, którego przedstawiciele podczas prelekcji zaprezentowali obszary swojej specjalizacji oraz przedstawili trudne zagadnienia związane z ocenami zgodności, certyfikacją i dopuszczaniem elementów i podsystemów w transporcie kolejowym do eksploatacji. 

Liczymy, że wystąpienia prelegentów, przedstawione prezentacje oraz liczne merytoryczne dyskusje prowadzone w trakcie Sympozjum, a także sama organizacja wydarzenia, spotkały się z Państwa uznaniem, a czas poświęcony na wzięcie udziału w konferencji uważacie Państwo za wartościowy. 

Już dzisiaj liczymy na Państwa udział w III Sympozjum, które odbędzie się w październiku 2023 roku. Mamy nadzieję, że wydarzenie to na stałe zapisze się w kalendarzach wszystkich osób związanych z transportem kolejowym, którym bliskie są tematy dotyczące bezpieczeństwa i szeroko rozumianej inżynierii tej gałęzi transportu.

 

Do zobaczenia za rok! 

Szkolenie zapisy
bottom of page