top of page
Image by Stefano Ciociola

Strategia doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa

Strategia doskonalenia KB.png

Wymagania tzw. IV Pakietu Kolejowego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) wprowadziły zupełnie nowy element w zakresie zarządzania czynnikiem ludzkim. Po raz pierwszy w wymaganiach prawnych pojawiła się kwestia Kultury Bezpieczeństwa oraz wymóg wdrożenia jej w ramach posiadanego systemu zarządzania. 

W szczególności, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, nałożyło na przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury obowiązek opracowania dokumentu pod nazwą Strategia doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa. 

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu Strategii i zdajemy sobie równocześnie sprawę jak silny nacisk położony został ze strony Krajowej Władzy Bezpieczeństwa (UTK) na to, aby dokument ten był adekwatny i zbieżny z rzeczywiście realizowanymi w danej Spółce procesami. 

bottom of page