top of page
Image by Stefano Ciociola

Nadzór nad zmianami w obowiązującym prawie

Zmiany prawne.png

Każdy obracający się w środowisku kolejowym wie doskonale, że prawo w zakresie kolejnictwa zmienia się z niebywałą częstotliwością. Zmiany te powstają zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, przede wszystkich w celach dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. 

Wiemy też jak przykre w skutkach może być przykładanie zbyt małej uwagi do zmieniających się wymogów prawa, a co za tym idzie dostosowywania swojej działalności (i swoich systemów SMS i MMS) do nowych wymagań. 

Aktualnie na rynku kolejowym dynamiczne zmiany w prawie przekazywane są nierzadko "pocztą pantoflową", dzięki znajomym i plotkom, które krążą po rynku. 

W naszej ocenie taki sposób pełnienia nadzoru nad zmieniającym się prawem jest nie do zaakceptowania

Dlatego też oferujemy Państwu usługę nadzoru nad zmianami w prawie, która odciąży Państwa Przedsiębiorstwo w realizacji tego żmudnego procesu. W ustalonych okresach czasu będziemy przekazywać Państwu raporty podsumowujące zmiany w prawie unijnym i polskim wraz z oceną ich wpływu na Państwa działalność oraz Państwa Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Jeżeli będą Państwo chcieli rozszerzyć tę współpracę, jesteśmy w stanie na bieżąco dostosowywać Państwa systemy, instrukcje i inne dokumenty tak, aby w każdej chwili były one możliwie aktualne i spełniające wszystkie wymogi prawa. 

bottom of page