top of page
Image by Stefano Ciociola

Opinie o innowacyjności

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala nam na przygotowanie dla Państwa wszelkiego rodzaju opinii o innowacyjności z zakresu szeroko rozumianej inżynierii i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i kolejnictwa. 

Dokumenty tego typu są warunkiem uzyskania niektórych form pomocy finansowej i opracowywane są na etapie wnioskowania o przyznanie środków lub po realizacji założonego rozwiązania. 

Nasze kompetencje pozwalają na przeprowadzenie rzetelnej i obiektywnej oceny zaproponowanego rozwiązania technicznego lub technologicznego, a w konsekwencji przygotowanie kompleksowej opinii o innowacyjności.

bottom of page