top of page
Image by Stefano Ciociola

dr inż.

Paweł Rolek

Członek Zarządu

_C2A7219_edited.jpg

Kariera

Obecnie Członek Zarządu w Instytucie Transportu Kolejowego Sp. z o. o., wcześniej pełnił funkcje między innymi: Wiceprezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych w Koleje Śląskie Sp. z o.o., Członka Rady Zarządzającej w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego. 

 

Wiedzę i doświadczenie w zakresie kolejnictwa zdobył również na polu naukowym, dzięki licznym badaniom prowadzonym podczas pracy w Politechnice Mediolańskiej, głównie w dziedzinie monitorowania stanu technicznego komponentów kolejowych poprzez analizę generowanych przez nie drgań, członkostwo w grupie badawczej działającej w ramach Projektu Europejskiego “SUSTRAIL – the sustainable freight railway” zajmującej się analizą dynamiki wózka kolejowego typu Y25, oraz prowadząc szkolenia i wykłady. 

Przygodę z koleją rozpoczynał na Politechnice Śląskiej w Katowicach, będąc członkiem grup badawczych w zakresie: pomiarów drgań i hałasu, pomiarów i analiz rozchodzenia się ciepła w kolejowym klocku hamulcowym podczas hamowania, budowy i wdrażania Międzynarodowego Standardu Przemysłu Kolejowego (International Railway Industry Standard IRIS), budowy i wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Kolejowego (Safety Management Systems SMS), pomiarów dynamiki pojazdów, analizy rozchodzenia się ciepła w nowym typie pantografu, a także organizacji i prowadzenia warsztatów na temat zastosowania systemów CAx (CATIA, Abaqus). 

Wykształcenie

Studia doktoranckie

Politecnico di Milano, Wydział Mechaniczny, Katedra Dynamiki Pojazdów Szynowych, Mediolan (Włochy)

Badania w zakresie analizy stanu technicznego osi kolejowych poprzez monitorowanie poziomu drgań generowanych podczas ich pracy.

Temat pracy dyplomowej : „Analiza drgań o niskiej częstotliwości jako metoda stosowana w monitorowaniu stanu technicznego osi kolejowych w czasie rzeczywistym”

Studia podyplomowe

Zarządzanie i Marketing, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katowice

Studia magisterskie

Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Transportu, Katowice

Specjalizacja : Eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych

Temat pracy dyplomowej: „Zaawansowane metody tworzenia siatki elementów skończonych na przykładzie programu Catia V5”

Studia Inżynierskie

Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Transportu, Katowice

Specjalizacja: Transport kolejowy

Temat pracy dyplomowej: „Analiza rozkładu naprężeń w kole bosym układu przenoszenia napędu z przekładnią typu ALSTOM”

bottom of page