top of page
Image by Stefano Ciociola

Audyty, kontrole, przeglądy zarządzania

Audyty.png

Zgodnie z wymaganiami rozporządzeń Komisji (UE) nr 762/2018 i 779/219 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS) muszą być poddane ciągłemu procesowi monitorowania i nadzoru. Najczęściej wymóg ten realizowany jest przez okresowe audyty, kontrole i przeglądy zarządzania. 

Wiemy, że czynności audytowe i kontrolne, wykonywane nawet przez najlepszego specjalistę, nigdy nie będą pozbawione aspektów subiektywizmu oceny, w przypadku wykonywania ich wewnątrz Przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Nadzorowanie Koleżanek i Kolegów z pracy jest bowiem zadaniem bardzo trudnym i co do zasady wyniki mogę nie do końca być absolutnie obiektywne. W przypadku małych Przedsiębiorstw, zapewnienie wymaganej prawem niezależności procesu audytu, jest czasem niemożliwe, ze względu na zbyt małą strukturę organizacyjną. 

Jedynym rozwiązaniem tego typu problemów jest wykonanie czynności przez jednostkę (osoby) z zewnątrz, których niezależność i obiektywizm jest gwarantowany ze względu na brak powiązań z audytowanymi i kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi danej Spółki. 

Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia zewnętrznego, niezależnego audytu SMS/MMS, kontroli lub wymaganego przepisami prawa przeglądu zarządzania. Z działań takich powstanie raport, z którego wnioski będą mogły ukazać ewentualne słabe strony i środki potrzebne na zaradzenie problemom. Wychodzimy z założenia, że każda kontrola i audyt, nawet najgorsza w skutkach, jest wartością dodaną, tak długo jak jej wyniki pozostają wewnętrzną sprawą przedsiębiorstwa, a zidentyfikowane problemy można usunąć samodzielnie, bez pomocy organów nadzorczych. 

Pod szczególną rozwagę poddajemy możliwość przeprowadzenia kontroli "sprawdzającej" przed zaplanowaną kontrolą Urzędu Transportu Kolejowego, która może "w ostatniej chwili" wykazać miejsca wymagające poprawy i usprawnienia. 

bottom of page