top of page
Image by Stefano Ciociola

Badania

Instytut Transportu Kolejowego posiada kadrę oraz zasoby niezbędne do prowadzenia badań w zakresie kolejnictwa. Badania te mogą obejmować swoim zakresem m.in. analizy mechaniczne, badania materiałowe, czy symulacje z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES).

Bazując na posiadanym podłożu akademickim jesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa szerokie spektrum badań, które pozwolą na przykład poznać przyczynę zaistnienia zdarzenia kolejowego, uszkodzenia elementu pojazdu kolejowego lub infrastruktury, przewidzieć procesy zużycia materiałów, czy przeanalizować planowane do wprowadzenia rozwiązanie techniczne.

bottom of page