top of page
Image by Stefano Ciociola

Bocznice Kolejowe

bocznica.png

Zapewniamy pełną obsługę bocznicy pod względem administracyjnym, w zakresie spełnienia wymagań stawianych Użytkownikowi bocznicy kolejowej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W zakres tego typu wsparcia wchodzi między innymi weryfikacja aktualnego stanu bocznicy kolejowej, identyfikacja braków w zakresie wymaganej dokumentacji, a docelowo jej opracowanie. 

Pracownicy Instytutu Transportu Kolejowego posiadają doświadczenie w zakresie procesu uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Użytkownika bocznicy kolejowej. Posiadamy wiedzę i kompetencje niezbędne do opracowania Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej oraz wszelkich regulacji wewnętrznych wymaganych przepisami prawa (instrukcje o utrzymaniu nawierzchni, zasadach prowadzenia prac manewrowych, wypadkach i incydentach itd.)

bottom of page