top of page
Image by Stefano Ciociola

Dokumentacja Systemu Utrzymania

DSU.png

Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) jest jednym z najważniejszych dokumentów technicznych odnoszących się do eksploatacji pojazdów kolejowych, a jej zapisy pozwalają na zapewnienie utrzymania pojazdu kolejowego tak, aby mógł on poruszać się w bezpieczny sposób.

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników w tym zakresie oferujemy Państwu możliwość opracowania DSU dla niemal dowolnego pojazdu kolejowego, która będzie adekwatna do rzeczywistej sytuacji i rzeczywistych Państwa potrzeb.

Gwarantujemy, że opracowana dokumentacja nie będzie kolejną kopią "krążącą po rynku", zawierającą dużo wad i niedociągnięć. 

Poprzez doświadczenie w pracy w przemyśle doskonale zdajemy sobie sprawę z istotności prawidłowych zapisów zawartych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Wiemy, że może ona w znaczący sposób ułatwić Podmiotowi prowadzenie działalności oraz realizację procesów utrzymaniowych jak i (niestety) dość znacząco ją utrudnić w przypadku zastosowania błędnych założeń. Wiedza i doświadczenie osób ją sporządzających w tym przypadku są niezbędne.

bottom of page