top of page
Image by Stefano Ciociola

Ekspertyzy

Bazując na posiadanej wiedzy akademickiej oraz doświadczeniu w dziesiątkach zrealizowanych prac naukowo badawczych oferujemy Państwu możliwość sporządzenia ekspertyz w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i techniki w transporcie szynowym. 

Ekspertyzy te mogą oceniać wdrożone lub planowane do wdrożenia rozwiązania i innowacje w zakresie organizacyjnym, systemowym, czy technicznym. Dokumenty tego typu mogą okazać się niezwykle przydatne podczas wnioskowania o różnego rodzaju dotację lub w celu poznania rzeczywistych mechanizmów w zakresie inżynierii. 

W ramach posiadanej wiedzy i kompetencji postaramy się pomóc zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty lub rozwiązać najtrudniejsze problemy, z którymi zetkną się Państwo podczas prowadzonej przez siebie działalności. 

bottom of page