top of page
Image by Stefano Ciociola

Regulacje wewnętrzne

Instrukcje.png

Każdy przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury oraz użytkownik bocznicy kolejowej zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia regulacji wewnętrznych, potocznie zwanych instrukcjami, które opisują szczegółowo sposób realizacji poszczególnych czynności (np. utrzymanie zestawów kołowych, postępowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia kolejowego czy zasady prowadzenia prac manewrowych). Niestety często instrukcje te, bazujące na dawnych przepisach PKP, nie są adekwatne do działalności prowadzonej obecnie przez dany podmiot.

W związku z tym oferujemy usługę opracowania od podstaw wszelkich wymaganych regulacji wewnętrznych, ich dostosowanie do rzeczywistych procesów realizowanych w Spółce, czy aktualizację w związku ze zmieniającymi się wymaganiami. Wyznajemy zasadę, że instrukcje powinny pomagać w prowadzeniu działalności (napisz jak robisz, rób jak napisałeś) nie mają natomiast nakładać dodatkowych, niepotrzebnych i trudnych do spełnienia wymagań, których pominięcie może zostać uznane jako nieprawidłowość podczas procesu nadzoru realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. 

bottom of page