top of page
Image by Stefano Ciociola

Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa

certyfikat.png

Zgodnie z wymogami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 każdy przewoźnik kolejowy oraz zarządca infrastruktury jest zobowiązany do budowy, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Z dniem wejścia w życie tzw. IV Pakietu Kolejowego przestały obowiązać rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 oraz 1169/2010, które uprzednio ustanawiały kryteria dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem. 

Aktualnie obowiązujące prawo nakłada na podmioty szereg nowych obowiązków i wymagań, które dokumentacja SMS musi spełniać.

Zmianie uległ również proces wnioskowania o certyfikat (Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa) - aktualnie całość tego procesu prowadzona jest przez dedykowany system informatyczny Agencji Kolejowej Unii Europejskiej - tzw. Punkt Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop - OSS). Proces ten różni się całkowicie od stosowanego dotychczas, a wymagania dla składanych wniosków przedstawiają się zupełnie inaczej niż do tej pory.

Pracownicy Instytutu Transportu Kolejowego jako pierwsi w Polsce zakończyli z powodzeniem proces wnioskowania o wydanie Jednolitego Certyfikatu Bezpieczeństwa w systemie OSS.

bottom of page