top of page
Image by Stefano Ciociola

Kontrole pojazdów kolejowych

kontole terenowe.png

Kontrole realizowane przez Pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w ramach nadzoru nad rynkiem, do których z mocy prawa upoważnieni są pracownicy Urzędu mogą dotyczyć bardzo szerokiego obszaru działalności Podmiotu. Jednym z rodzajów kontroli prowadzonych przez UTK jest kontrola na pojeździe kolejowym w zakresie weryfikacji jego wymaganego wyposażenia oraz wszelkich uprawnień i dokumentów związanych z maszynistą prowadzącym dany pociąg. 

Wszyscy mamy świadomość, że brak spełnienia wymagań prawa wykryty w trakcie kontroli przez UTK, może nieść dotkliwe konsekwencje dla przewoźników kolejowych. Wychodzimy również z założenia, że kontrole i audyty prowadzone wewnętrznie mają ogromną przewagę nad czynnościami nadzorczymi realizowanymi przez organy zewnętrzne - są dopasowane do działań organizacyjnych i pozwalają na podejmowanie działań wyprzedzająco.

Dlatego też poza klasycznymi audytami i kontrolami systemowymi, które oferujemy, proponujemy Państwu rozwiązanie polegające na weryfikacji wybranych pociągów na terenie Polski w dowolnych terminach, miejscach itp. Zakres tego typu kontroli wewnętrznej będzie zbieżny z zakresem kontroli realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, z tą różnicą, że protokół oraz wnioski pozostaną w wyłącznej dyspozycji przewoźnika kolejowego, a wszelkie nieprawidłowości będą mogły zostać usunięte samodzielnie i z wyprzedzeniem - bez angażowania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa i narażania się na konsekwencje prawne.

bottom of page