top of page
Image by Stefano Ciociola

Monitorowanie zgodnie z 1078/2012

Monitorowanie.png

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wprowadziło obowiązek rozwinięcia wdrożonych systemów zarządzania (SMS i MMS) o dodatkowe procesy związane z monitorowaniem. 

Oznacza to, że podmioty posiadające te systemy mają obowiązek stworzenia konkretnych dokumentów, opisujących jak w ramach wdrożonego systemu zarządzania proces monitorowania jest realizowany. W szczególności wymaga to opracowania Strategii, Planów, Priorytetów i Wskaźników Monitorowania. Dokumenty te mają opisywać w jaki sposób monitorowanie jest prowadzone, które obszary w danym Przedsiębiorstwie uznane są za newralgiczne w procesie monitorowania oraz jakie wskaźniki są okresowo wyznaczane, aby ocenić poprawność tego procesu. 

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników w zakresie tworzenia tego typu dokumentów oferujemy Państwu pomoc w ich opracowaniu, dostosowaniu do konkretnego zakresu Państwa działalności oraz wdrożeniu do stosowania. Zdajemy sobie sprawę, że zaproponowanie książkowych, "uniwersalnych" wskaźników dla każdego Podmiotu jest być może szybką i prostą ścieżką, ale w ogólnym rozrachunku powoduje więcej szkody niż pożytku - z opracowanych Planów i Wskaźników trzeba się rozliczyć i ich opracowanie w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb Przedsiębiorstwa może przynieść długofalowo bardzo negatywne konsekwencje. 

bottom of page