top of page
Image by Stefano Ciociola

Outsourcing SMS

i MMS

Outsourcing.png

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) lub Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) ze względu na mnogość przepisów prawa unijnego i krajowego w tym zakresie oraz nadzór pełniony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może wydawać się procesem skomplikowanym. Dlatego też oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu tych systemów, tworzeniu niezbędnej dokumentacji z nimi związanej oraz realizację procesów w jego ramach (np. pomoc przy ocenie ryzyka, organizacja przeglądów zarządzania, tworzenie rocznych raportów bezpieczeństwa itp.).

Oczywiście nie jest możliwe prowadzenie systemu jedynie w formie "papierowej" dlatego przy realizacji takiego zobowiązania zakładamy pełną współpracę ze Spółką oraz konieczność angażowania poszczególnych komórek organizacyjnych w konkretne procesy. 

Jeżeli SMS lub MMS funkcjonuje prawidłowo oferujemy również możliwość pomocy i doradztwa w obszarze wybranych procesów i czynności, które mogą być bardziej czasochłonne, wymagające więcej pracy lub też eksperckiej, zewnętrznej wiedzy. Wychodzimy bowiem z założenia, że system ma pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa, jednocześnie w żaden sposób nie ograniczając głównego celu działalności danego przedsiębiorstwa. 

bottom of page