top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z obsługi OSS

25 lutego 2021 roku odbędzie się szkolenie z obsługi Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS - One Stop Shop) i zasad składania wniosku o Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa (SCC - Single Safety Certificate).

Serdecznie zapraszamy do udziału, ze względu na skomplikowanie nowego procesu wnioskowania o certyfikat, który całkowicie różni się od zasad obowiązujących do tej pory.

W trakcie szkolenia przedstawimy funkcjonalności i zasady współpracy z Krajową Władzą Bezpieczeństwa poprzez OSS, sposób składania wniosków, odpowiadania na zgłoszone przez Urząd Transportu Kolejowego kwestie (tzw. issues), zasady dodawania dokumentów i dowodów na spełnienie wymogów SMS do systemu itp.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do wzięcia w nim udziału nie jest potrzebne żadne oprogramowanie i licencje, a jedynie dostęp do przeglądarki internetowej

Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej. Przewidujemy, że z jednego przedsiębiorstwa maksymalnie udział wziąć mogą 3 osoby. 

Po zgłoszeniu, przed szkoleniem, na podane adresy e-mail zostanie wysłany link dostępowy do szkolenia.

Serdecznie zapraszamy. 

Zapisz się na szkolenie

Dziękujemy za zgłoszenie!

OSS Zapisy
bottom of page