top of page
Image by Stefano Ciociola

Wsparcie we współpracy z UTK

UTK.png

Urząd Transportu Kolejowego pomimo swojej otwartości oraz prorynkowemu nastawieniu jest zobowiązany prawnie działać na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i wewnętrznych procedur w zakresie terminów i zawartości tworzonych dokumentów, prowadzonych procesów kontroli, wydawania określonych dopuszczeń itd. 

Podmiot rynkowy musi dostosować się do tych wymagań chcąc pomyślnie zakończyć procesy realizowane przy współpracy z Urzędem. 

Zdajemy sobie sprawę, że odnalezienie się Podmiotów w tym reżimie czasowym i proceduralnym może wywoływać duże obawy, szczególnie biorąc pod uwagę ryzyko nie spełniania wymogów i narażenia się na ewentualne konsekwencje. 

Jako pracownicy Instytutu na bieżąco współpracujemy z Urzędem i wiemy doskonale, że wnioski i dokumenty składane w dobrej jakości formalnej i merytorycznej są kluczem do pozytywnego rozpatrzenia sprawy Podmiotu. 

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie wszelkiej współpracy z UTK, w szczególności w obszarze tworzenia korespondencji związanej np. ze składaniem różnego rodzaju wniosków, zapytań, odpowiedzi na wezwania Urzędu, i innych - w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy. 

Szczególnie przydatna może okazać się także pomoc w tworzeniu odpowiedzi na protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne, jako że jasno i precyzyjnie przedstawione w pismach tego typu dowody usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości mogą nierzadko przesądzić o losie przedsiębiorstwa na rynku kolejowym. 

bottom of page