top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie dla komisji kolejowych

Praca komisji kolejowych po wystąpieniu zdarzenia kolejowego jest szczególnie istotna, ze względu na konsekwencje, które wiążą się z jego zaistnieniem. Z jednej strony ważną rolę odgrywa aspekt ekonomiczny, ponieważ zdarzenia kolejowe zawsze wiążą się ze stratami finansowymi podmiotów, które brały w nich udział. Z drugiej zaś, właściwa praca komisji pozwala na wypracowanie wniosków i rozwiązań, które zminimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia lub skutki podobnych zdarzeń w przyszłości.

Praca komisji nie jest zadaniem łatwym, a na jej członkach spoczywa ogromna odpowiedzialność za podmiot, który reprezentują. 

W ramach szkolenia przedstawimy zasady prawidłowej pracy komisji kolejowej, najczęstsze błędy występujące podczas postępowań, zasady współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego po zaistnieniu zdarzenia, czy prawidłowe sposoby formułowania wniosków i zaleceń będących efektem jej prac. 

bottom of page