top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z zasad audytowania

Monitorowanie SMS i MMS poprzez system wewnętrznego audytu jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych w ich ramach. Przeprowadzenie rzetelnego i kompleksowego audytu nie jest zadaniem prostym. Z jednej strony wymaga perfekcyjnej znajomości kryteriów określających dany system, z drugiej zaś szeregu kompetencji audytora, które pozwolą na niezależną, prawidłową i obiektywną ocenę.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego audytowania systemów zarządzania, kompetencje, którymi wykazywać musi się audytor, czy obszary newralgiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, które podczas audytu powinny zostać poddane szczególnej weryfikacji. 

Szkolenie prowadzone w formie teoretycznej i warsztatowej umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń audytowych, na rzeczywistej dokumentacji podmiotu szkolonego. Umiejętności i doświadczenie nabyte w ten sposób, będą mogły zostać wykorzystane do późniejszego prowadzenia samodzielnych audytów bezpieczeństwa.

Każde szkolenie kończy się wydaniem Certyfikatów Audytora Wewnętrznego, które poświadczają kwalifikacje audytorskie i pozwolą na spełnienie wymagań SMS i MMS w zakresie odpowiednich umiejętności audytorów, które należy udowodnić podczas kontroli prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. 

bottom of page