top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z zakresu MMS

Rozporządzenie Komisji (UE) 779/2019 rozszerzyło obowiązek certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie (ECM) również na podmioty obejmujące zakresem utrzymania pojazdy trakcyjne i pasażerskie. Nowe wymogi dotyczą również certyfikowanych ECM pełniących te funkcje obecnie, wyłącznie w zakresie wagonów towarowych. 

Podczas szkolenia omówione zostaną wymogi nowych przepisów zgodnie z IV pakietem kolejowym. Przedstawiona zostanie przykładowa, nowa dokumentacja Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), wskazane i opisane zostaną także różnice, pomiędzy rozporządzeniem Komisji (UE) 445/2011, a aktualnymi wymaganiami. Omówiony zostanie proces wnioskowania o certyfikat ECM wraz z wymogami, które przyszły (bądź obecny ECM) musi spełniać, aby starać się spełnić wymogi w zakresie objęcia systemem utrzymania pozostałych typów pojazdów. Szkolenie będzie także przydatne dla Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie działających już na rynku, w celu zapoznania się ze standardami obecnymi u innych podmiotów, podejściem Urzędu Transportu Kolejowego do nadzoru nad ww. systemami, czy wyjaśnieniem wątpliwości, które mogą pojawiać się w trakcie realizacji procesów jako ECM. 

bottom of page