top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z zakresu SMS

Nowe kryteria budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/762 wprowadziły szereg nowych wymagań, które spełniać musi wdrożony system oraz dokumentacja go opisująca. W porównaniu do uchylonych rozporządzeń KE 1158/2010 oraz 1169/2010, wymagania prawne zgodne z IV pakietem kolejowym kładą nacisk na zupełnie nowe procesy i obszary, które nie były do tej pory obecne lub należycie uwydatnione we wdrożonych SMS. Aspekty związane z czynnikiem ludzkim, zarządzaniem aktywami, czy kulturą bezpieczeństwa są teraz szczególnie istotne i ich właściwe ukazanie w funkcjonującym systemie jest kluczowe zarówno podczas procesu wnioskowania o Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa, jak i w późniejszym procesie nadzoru sprawowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Podczas szkolenia omówione zostaną nowe wymogi rozporządzenia oraz ich praktyczna implementacja w ramach procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Przedstawiony zostanie sposób realizacji poszczególnych kryteriów oraz omówiona zostanie przykładowa dokumentacja SMS zgodna z IV pakietem kolejowym, która pomyślnie przeszła proces oceny przez UTK.

bottom of page