top of page
Image by Stefano Ciociola

Lekce a aktivity pro obchodní školy

Nedostatek mladých sil v oboru železnictví je čím dál palčivější. Průměrný věk železničářů se nebezpečně zvyšuje a boj o zaměstnance za každou cenu neprospívá zvyšování úrovně bezpečnosti a šíření jeho kultury. Abychom přispěli k minimalizaci dopadů tohoto problému, nabízíme různé typy lekcí a kurzů pro budoucí adepty železnictví, propagujeme tento druh dopravy a prezentujeme aktuální požadavky zaměstnavatelů na budoucí zaměstnance. Díky tomu by měl být vstup na trh práce snazší a zaměstnavatelé získají kandidáty ještě lépe připravené na práci v profesi.

bottom of page