top of page
Image by Stefano Ciociola
itk_logo_podpis_white_rgb.png

Oblast činnosti

Společnost Instytut Transportu Kolejowego je útvar, jehož statutární činností je poskytování služeb v oblasti vývoje železniční dopravy v Polsku.

Cíle společnosti jsou naplňovány spoluprací s trhem železniční dopravy, poradenstvím a školením i spoluprací s výzkumnými pracovišti a vědeckými institucemi.

Společnost je zároveň platformou pro výměnu zkušeností a styčným bodem mezi subjekty trhu a legislativními a dozorovými orgány.

Tým

Lidé jsou nejvyšší hodnotou společnosti.

Hlavním předpokladem činnosti společnosti je poskytovat železničním subjektům součinnost s odborným útvarem, v jehož strukturách jsou kompetentní a zkušení specialisté odpovědní za jimi realizované práce a projekty.

Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou výhradně specialisty, kteří jsou na trhu uznávanými odborníky ve svých oborech a jejich kompetence jsou ověřeny řadou úspěšně realizovaných projektů.

Předpokládáme, že právě námi realizované projekty a zakázky dokazují kvalitu námi nabízených služeb, a proto je pro nás tak důležité, abychom každou připravenou dokumentaci, pokyn či školení mohli hrdě podepsat.

Naše hodnoty

Kvalita.

Odpovědnost.

Pochopení pro potřeby klienta.

Přizpůsobení řešení skutečným očekáváním a potřebám.

Sociální odpovědnost.

Zkušenosti

Společnost Instytut Transportu Kolejowego tvoří lidé s bohatými tržními a vědeckými zkušenostmi. Desítky realizovaných projektů, stovky uskutečněných školení, mnohdy realizace průkopnických úkolů v oblasti dopravy. Nabyté znalosti umožňují zdolat i ty nejsložitější úkoly.

Spolupráce

Jako jednotka působící v oblasti rozvoje odvětví železniční dopravy v Polsku a s cílem neustálého zlepšování její provozní bezpečnosti jsme otevřeni spolupráci se subjekty železničního trhu a s podpůrnými institucemi.

Pro projednání podrobností a podmínek spolupráce kontaktujte naši kancelář.

bottom of page