top of page
Image by Stefano Ciociola

I N S T Y T U T
Transportu Kolejowego

Služby pro trh

Dohled nad změnami zákona

Služba dohledu nad změnami platné železniční legislativy spolu s informacemi o dopadu změn na váš provoz

Asistence ve spolupráci s UTK

Pomoc při naváděníkorespondence s Úřadem drážní dopravy rozsah a harmonogram odstraňování nesrovnalostí zjištěných při kontrole atd.

bottom of page