top of page
Image by Stefano Ciociola

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje a "cookies"

Soukromí všech návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a snažíme se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, co děláme s vašimi osobními údaji. Souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto zásad při vaší první návštěvě navíc umožňuje používat soubory cookies při každé další návštěvě našich webových stránek.

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Instytut Transportu Kolejowego Sp. z o.o. zapsaná ve Státním soudním rejstříku pod číslem 0000879700. Společnost má fyzickou adresu (sídlo) v Tarnowskie Góry (42-680) v ul. Nakielska 31.

 

Správce osobních údajů (Instytut Transportu Kolejowego) jmenoval inspektora pro ochranu osobních údajů (IODO), který je zaměstnancem společnosti a kterého můžete kontaktovat na telefonním čísle 794-636-040 nebo e-mailem na biuro@itk-instytut.pl, zadáním v předmětu zprávy: „Personal Data“.

 

Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, uchovávány a používány následující typy osobních údajů:

 1. Informace o počítači, včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. Informace o vašich návštěvách a používání tohoto webu, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest na webu;

 3. údaje, jako je e-mailová adresa, které zadáte při registraci na našem webu;

 4. údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které poskytujete ke konfiguraci přihlášení k odběru našich e-mailů nebo newsletterů;

 5. údaje, které zadáváte při používání služeb na našem webu;

 6. Informace, které se generují, když používáte naše webové stránky, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;

 7. Informace týkající se všeho, co nakupujete, služeb, které používáte, nebo transakcí uskutečněných prostřednictvím našich webových stránek, včetně vašeho jména, telefonního čísla, e-mailové adresy;

 8. Informace obsažené v jakékoli korespondenci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu komunikace a metadat;

 9. Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete.

Zapamatujte si! Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely stanovené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webu.

Vaše osobní údaje můžeme použít za účelem:

 1. spravování našich webových stránek a podnikání;

 2. personalizace našich webových stránek pro vás;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

 4. poskytovat služby zakoupené prostřednictvím našich webových stránek (např. online školení);

 5. zasílání výpisů, faktur a upomínek k platbě a vybírání plateb od vás;

 6. zasílání nemarketingových obchodních sdělení;

 7. zasílání vám e-mailových upozornění, která jste si vyžádali;

 8. zasílání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o to požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud si již nepřejete newsletter dostávat);

 9. zasílat vám marketingová sdělení týkající se našeho podnikání nebo činností pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoliv informovat, pokud si již nepřejete dostávat marketingové informace);

 10. poskytovat třetím stranám statistické informace o našich uživatelích (tyto třetí strany však nebudou moci na základě těchto informací identifikovat žádného konkrétního uživatele);

 11. vyřizování dotazů a stížností podané vámi nebo se vás týkajících v souvislosti s našimi webovými stránkami;

 12. zajištění bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

 13. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek;

 14. a další použití.

 

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našich stránkách, zveřejníme je a použijeme jinak v souladu s licencí, která nám byla udělena. Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejňování vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí kontroly ochrany osobních údajů webových stránek.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám ani jiným spřízněným třetím stranám pro účely přímého marketingu.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, zástupcům, dodavatelům nebo subdodavatelům v případě, že je to nezbytné pro účely uvedené v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů“.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 1. v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo potenciálním soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným subjektům, za účelem předcházení podvodům).

 

S výjimkou případů uvedených v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů“ nebudeme údaje o vás poskytovat třetím stranám.

Mezinárodní datové přenosy

 1. Informace, které shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány v kterékoli ze zemí, ve kterých podnikáme, a mohou být mezi těmito zeměmi přenášeny za účelem umožnění použití informací v souladu s těmito „Zásadami ochrany osobních údajů“.

 2. Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony o ochraně osobních údajů rovnocenné těm, které platí v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo odešlete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací ostatními.

 4. Výslovně souhlasíte s přenosy osobních údajů popsanými v této části.

Uchovávání osobních údajů

Definovali jsme naše zásady a postupy uchovávání údajů, abychom zajistili dodržování našich zákonných povinností uchovávat a smazat osobní údaje.

 1. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel nebo účely.

 2. Bez ohledu na jiné ustanovení v této části budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

 • v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon;

 • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

 • za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich práv (včetně poskytování informací ostatním subjektům za účelem předcházení podvodům).

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a firewallem). Uživatel bere na vědomí, že přenos informací přes internet je potenciálně nebezpečný a bezpečnost takto přenášených údajů není zaručena. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla používaného pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás žádat o vaše heslo (kromě případů, kdy se přihlásíte na naše webové stránky).

 

Revize

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich stránkách. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

Vaše práva

Uživatel může požádat o přístup ke svým osobním údajům, které jsou uloženy. Poskytování takových údajů souvisí s:

 1. zaplacením poplatku; a

 2. předložením příslušného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Přijímáme také notářsky ověřenou fotokopii.

Na vaši žádost můžeme osobní údaje skrýt v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli nařídit, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi obvykle buď předem výslovně souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje použijeme pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odmítnout sdílení vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobné informace o nich. Nemáme žádnou kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a nejsme za ně odpovědní.

 

Aktualizace informací

Dejte nám prosím vědět, zda potřebujeme opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které uchováváme.

 

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookie je soubor obsahující identifikátor (série písmen a čísel), který odešle webový server do webového prohlížeče a prohlížeč jej uloží. Identifikační údaje jsou odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč odešle požadavek na otevření stránky na serveru. Soubory cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookies: trvalé soubory cookies budou uloženy vaším webovým prohlížečem a zůstanou platné do vámi nastaveného data vypršení platnosti, pokud je před datem vypršení platnosti nevymažete; platnost souboru relačního cookie vyprší na konci uživatelské relace, když se zavře webový prohlížeč. Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které by vás identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookies a získanými z nich. Na našich webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé soubory cookies.

Také vás informujeme, že na našich webových stránkách používáme Google Analytics k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webové stránky, k analýze používání webových stránek, správě webových stránek, řízení webu, prevenci podvodů a zlepšení zabezpečení webových stránek, personalizaci webové stránky / cílené reklamy, vyhrazování atraktivního věcného obsahu v souladu s profilem uživatele webu.

 

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání cookies – viz uživatelská příručka vašeho internetového prohlížeče.

Pamatujte – blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na vaši schopnost používat více webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – pokyny a příslušné možnosti naleznete v souboru nápovědy pro váš webový prohlížeč.

Pamatujte – smazání cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší Bezpečnostní politiky, kontaktujte nás – všechny potřebné informace naleznete v sekci „kontakt“.

V souladu s požadavky nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 je každý železniční dopravce a provozovatel infrastruktury povinen utvořit, zavést a certifikovat Systém řízení bezpečnosti (SMS).

Dnem nabytí účinnosti tzv. 4. železničního balíčku končí platnost nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a 1169/2010, která dříve stanovila kritéria pro systémy řízení bezpečnosti.

Současný zákon ukládá subjektům řadu nových povinností a požadavků, které musí SMS dokumentace splňovat.

bottom of page