top of page
Image by Stefano Ciociola

Zkušenosti

Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vědeckých a výzkumných prací prováděných pro průmysl a s realizacemi v oblasti bezpečnosti v železniční dopravě. Mají za sebou několik stovek projektů, školení, odborných posudků a studií pro většinu železničních subjektů působících na polském trhu. Mezi tyto zkušenosti patří i spolupráce s Evropskou železniční agenturou, Drážním úřadem nebo Státní komisí pro vyšetřování železničních nehod.

Důležitější projekty

Rozsah dosud realizovaných projektů, jež jsou v kompetencích pracovníků společnosti, je velmi široký, níže uvádíme několik vybraných, které poskytují celkový pohled na poskytované služby:

  • tvoření, implementace, aktualizace systémů řízení bezpečnosti (SMS) a/nebo údržby (MMS) pro několik desítek subjektů, včetně největších operátorů působících na polském trhu (včetně PKP Cargo, PKP Energetyka, CTL Logistics, DB Schenker Rail Polska, Greenbrier Europe);

  • implementace mezinárodního standardu železničního průmyslu IRIS rev. 02;

  • několik desítek projektů k posouzení významu změny, včetně zavedení nového typu kolejových vozidel ze strany PKP Intercity – ED250 (Pendolino);

  • desítky SMS a MMS auditů a kontrol (včetně SKM Warszawa, SKM Trójmiasto, Koleje Mazowieckie, ZNTK Oława);

  • desítky připravených a aktualizovaných příruček pro železniční dopravce a uživatele železničních vleček;

  • získání železničního živnostenského oprávnění a bezpečnostních osvědčení novými železničními dopravci;

  • znalecké posudky zadané předsedou Drážního úřadu;

  • stovky školení, mimo jiné pro Drážní úřad a Státní komisi pro vyšetřování železničních nehod.

 

Zaměstnanci společnosti působí na trhu již řadu let, podíleli se na budování prvních systémů řízení bezpečnosti a údržby. Bylo to období nastavování standardů pro stavbu a hodnocení těchto systémů.

 

Dosavadní zkušenosti vedly k provozní efektivitě, preciznímu plnění zákaznických očekávání a průběžné podpoře železničních subjektů při konkrétních činnostech v různých oblastech.

I N S T Y T U T
Transportu Kolejowego

bottom of page