top of page
Image by Stefano Ciociola

Strategie pro zlepšení Kultury bezpečnosti

Strategia doskonalenia KB.png

Požadavky na tzv. 4. železniční balíček v oblasti systémů řízení bezpečnosti (SMS) zavedly zcela nový prvek v oblasti řízení lidského faktoru. Poprvé se v zákonných požadavcích objevila problematika kultury bezpečnosti a požadavku na její implementaci jako součásti stávajícího systému řízení.

Zejména nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné metody hodnocení bezpečnosti ve vztahu k požadavkům na Systém řízení bezpečnosti, požaduje, aby železniční dopravci a provozovatelé infrastruktury vypracovali dokument nazvaný Strategie zlepšování kultury bezpečnosti.

Máme zkušenosti s tvorbou strategie a jsme si vědomi také velkého důrazu ze strany Národního bezpečnostního úřadu (UTK – Drážní úřad) na to, aby byl tento dokument adekvátní a konzistentní s procesy skutečně prováděnými v dané společnosti.

bottom of page