top of page
Image by Stefano Ciociola

Dohled nad změnami platných právních předpisů

Zmiany prawne.png

Každý, kdo se pohybuje v železničním prostředí, moc dobře ví, že zákony v oblasti železnic se mění neuvěřitelně často. Tyto změny vznikají jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, především za účelem přizpůsobení polského práva právu Společenství.

Víme také, jak nepříjemné mohou být důsledky, pokud budete příliš málo dbát na měnící se zákonné požadavky a nepřizpůsobíte své podnikání (a své SMS a MMS systémy) novým požadavkům.

V současné době jsou dynamické změny v zákonech na železničním trhu často sdělovány „tichou poštou“, díky přátelům a nepodloženým zprávám, které kolují po trhu.

Tento způsob dohledu nad měnícím se zákonem je podle našeho názoru nepřijatelný.

Nabízíme vám proto službu dohledu nad změnami zákona, která vaší firmě uleví při realizaci tohoto náročného procesu. V pevných intervalech vám budeme poskytovat zprávy shrnující změny v právních předpisech EU a polských předpisech spolu s hodnocením jejich dopadu na vaše podnikání a vaše systémy řízení bezpečnosti (SMS) a údržbu (MMS). Pokud chcete tuto spolupráci prodloužit, jsme schopni vaše systémy, manuály a další dokumenty průběžně přizpůsobovat tak, aby byly co nejaktuálnější a kdykoliv odpovídaly všem zákonným požadavkům.

bottom of page