top of page
Image by Stefano Ciociola

Názory na inovace

Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují připravit pro vás nejrůznější stanoviska k inovacím v oblasti široce chápaného strojírenství a technologie, se zvláštním důrazem na dopravu a železnice.

Dokumenty tohoto typu jsou podmínkou pro získání některých forem finanční pomoci a jsou zpracovávány ve fázi žádosti o finanční prostředky nebo po realizaci předpokládaného řešení.

Naše kompetence nám umožňují provést spolehlivé a objektivní posouzení navrženého technického nebo technologického řešení a následně zpracovat komplexní stanovisko k inovaci.

bottom of page