top of page
Image by Stefano Ciociola

Dr. Eng.

Pavel Rolek

Člen představenstva

_C2A7219_edited.jpg

Kariéra

V současné době je jednatelem [členem představenstva] ve společnosti Instytut Transportu Kolejowego Sp. z o. o., dříve zastával mj. funkce: jednatele [místopředsedy představenstva] pro technické a provozní záležitosti ve společnosti Koleje Śląskie Sp. z o.o., člena správní rady Železniční agentury Evropské unie, ředitele odboru sledování a bezpečnosti železnic Drážního úřadu.

 

Znalosti a zkušenosti v oblasti železnic získal také ve vědecké oblasti, a to díky četným výzkumům prováděným během jeho práce na Polytechnice v Milanu, zejména v oblasti sledování technického stavu železničních komponentů pomocí analýzy vibrací, které generují, členství ve výzkumné skupině fungující v rámci evropského projektu „SUSTRAIL – the sustainable freight railway“ zabývající se analýzou dynamiky železničního nákladního vozu typu Y25, jakož i prováděním školení a přednášek.

 

Své dobrodružství se železnicí začal na Slezské polytechnice v Katovicích, kde byl členem výzkumných skupin v oboru: měření vibrací a hluku, měření a analýzy šíření tepla v železničním brzdovém špalíku při brždění, tvoření a realizace Mezinárodního železničního průmyslového standardu IRIS, tvoření a implementace systémů řízení bezpečnosti železnic (SMS), měření dynamiky vozidel, analýza šíření tepla v novém typu pantografu a také organizace a vedení workshopů o aplikaci systémů CAx (CATIA, Abaqus).

Vzdělání

Doktorské studium

Politecnico di Milano, Fakulta strojního inženýrství, katedra Dynamika železnických vozidel, Milán (Itálie)

Výzkum analýzy technického stavu železničních náprav sledováním úrovně vibrací vznikajících při jejich provozu.

Téma disertační práce: „Nízkofrekvenční vibrační analýza jako metoda využívaná při sledování technického stavu železničních náprav v reálném čase“

Postgraduální studium

Management a marketing, Ekonomická univerzita v Katovicích, Fakulta managementu, Katovice

 

Magisterské studium

Slezská polytechnika v Katovicích, Dopravní fakulta, Katovice

Specializace: Provoz a opravy motorových vozidel

Téma diplomové práce: „Pokročilé metody tvorby sítě konečných prvků na příkladu Catia V5“

 

Inženýrská studia

Slezská polytechnika v Katovicích, Dopravní fakulta, Katovice

Specializace: Železniční doprava

Téma diplomové práce: „Analýza rozložení napětí v obručovém kole v systému přenosu pohonu s převodovkou typu ALSTOM“

bottom of page