top of page
Image by Stefano Ciociola

Výzkum

Firma Instytut Transportu Kolejowego disponuje personálem a prostředky nezbytnými k provádění výzkumu v oblasti železnic. Tyto studie mohou zahrnovat mj. mechanické analýzy, materiálové zkoušky nebo simulace pomocí metody konečných prvků (FEM).

 

Na základě našeho akademického vzdělání jsme schopni pro vás provést širokou škálu výzkumů, které umožní například zjistit příčinu železničního incidentu, poškození prvku železničního vozidla nebo infrastruktury, předvídat procesy spotřeby materiálů nebo analyzovat technické řešení plánované k zavedení.

bottom of page