top of page
Image by Stefano Ciociola

Železniční vlečky

bocznica.png

Zajišťujeme kompletní servis vlečky po administrativní stránce, ve smyslu splnění požadavků stanovených pro Uživatele vlečky předsedou Drážního úřadu (UTK). Rozsah tohoto typu podpory zahrnuje mimo jiné ověření aktuálního stavu železniční vlečky, identifikaci nedostatků v rozsahu požadované dokumentace a v konečném důsledku její rozvoj.

Zaměstnanci společnosti Instytut Transportu Kolejowego mají zkušenosti s procesem získání Bezpečnostního certifikátu pro Uživatele železniční vlečky. Disponujeme znalostmi a kompetencemi potřebnými k vypracování Pracovního řádu železniční vlečky a všech vnitřních předpisů vyžadovaných zákonem (pokyny pro údržbu vozovky, pravidla pro manévrovací práce, nehody a mimořádné události atd.)

bottom of page