top of page
Image by Stefano Ciociola

Expertízy

Na základě našich akademických znalostí a zkušeností z desítek ukončených vědeckých a výzkumných prací vám nabízíme možnost zpracovat znalecké posudky v oblasti široce chápané bezpečnosti a techniky v železniční dopravě.

Tyto odborné posudky mohou hodnotit realizovaná nebo plánovaná řešení a inovace z hlediska organizace, systému nebo technologie. Tyto typy dokumentů se mohou ukázat jako mimořádně užitečné při podávání žádostí o různé typy grantů nebo při poznávání skutečných mechanismů inženýrství.

V rámci našich znalostí a kompetencí se vám pokusíme pomoci realizovat i ty nejambicióznější projekty nebo vyřešit nejsložitější problémy, se kterými se při svém podnikání setkáte.

bottom of page