top of page
Image by Stefano Ciociola

Vnitřní předpisy

Instrukcje.png

Každý dopravce, provozovatel infrastruktury a uživatel železniční vlečky je povinen vypracovat a implementovat vnitřní předpisy, běžně nazývané pokyny, které podrobně popisují způsob provádění jednotlivých činností (např. údržba dvojkolí, chování při železniční události nebo pravidla posunovacích prací). Bohužel často tyto pokyny, vycházející ze starých předpisů PKP [Polských Státních Zeleznic], nejsou adekvátní činnosti, kterou daný subjekt v současnosti vykonává.

Nabízíme proto službu vypracování všech požadovaných interních předpisů od základu, jejich přizpůsobení reálným procesům prováděným ve společnosti nebo aktualizaci v souvislosti s měnícími se požadavky. Dodržujeme zásadu, že pokyny mají pomáhat při vedení podniku (pište, jak děláte, dělejte, jak jste psali), nemají však ukládat dodatečné, zbytečné a obtížně splnitelné požadavky, jejichž opomenutí lze považovat za nesrovnalosti v průběhu dohledu prováděného Drážním úřadem.

bottom of page