top of page
Image by Stefano Ciociola

Jednotný bezpečnostní certifikát

certyfikat.png

V souladu s požadavky nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 je každý železniční dopravce a provozovatel infrastruktury povinen utvořit, zavést a certifikovat Systém řízení bezpečnosti (SMS).

Dnem nabytí účinnosti tzv. 4. železničního balíčku končí platnost nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a 1169/2010, která dříve stanovila kritéria pro systémy řízení bezpečnosti.

Současný zákon ukládá subjektům řadu nových povinností a požadavků, které musí SMS dokumentace splňovat.

Změnil se i proces žádáni o certifikát (Jednotný bezpečnostní certifikát) – v současnosti celý proces provádí dedikovaný IT systém Železniční agentury Evropské unie, tzv. One Stop Shop (OSS). Tento proces je zcela odlišný od dosud používaného a požadavky na podané žádosti jsou zcela jiné než dosud.

 

Zaměstnanci společnosti Instytut Transportu Kolejowego jako první v Polsku úspěšně dokončili proces podávání žádosti o vydání Jednotného bezpečnostního certifikátu v systému OSS.

bottom of page