top of page
Image by Stefano Ciociola

Kontrola drážního vozidla 

kontole terenowe.png

Kontroly prováděné zaměstnanci Drážního úřadu v rámci dozoru nad trhem, ke kterému jsou zaměstnanci Úřadu ze zákona oprávněni, se mohou týkat velmi široké oblasti působnosti subjektu. Jedním z druhů kontrol prováděných UTK (Drážní úřad) je kontrola drážního vozidla v rozsahu ověření jeho požadované výbavy a všech oprávnění a dokladů souvisejících s jízdou strojvedoucího daného vlaku.

Všichni jsme si vědomi, že nesplnění zákonných požadavků zjištěných při kontrole ze strany UTK (Drážní úřad) může mít pro železniční dopravce vážné důsledky. Rovněž předpokládáme, že kontroly a audity prováděné interně mají obrovskou výhodu oproti dozorové činnosti prováděné externími orgány – jsou přizpůsobeny organizační činnosti a umožňují preventivní opatření.

Proto vám kromě klasických systémových auditů a kontrol, které nabízíme, navrhujeme řešení spočívající v ověření vybraných vlaků v Polsku, a to kdykoliv, kdekoliv apod. Rozsah tohoto typu vnitřní kontroly bude v souladu se rozsahem kontrol prováděných Drážním úřadem s tím rozdílem, že protokol a závěry zůstanou ve výhradní dispozici železničního dopravce a případné nesrovnalosti lze odstranit samostatně a předem – bez zapojení Národního bezpečnostního úřadu (tj. Drážní úřad) a aniž by riskovali právní následky.

bottom of page