top of page
Image by Stefano Ciociola

Certifikát subjektu odpovědného za údržbu (ECM)

certyfikat.png

IV železniční balíček prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779 rozšířil povinnost certifikace subjektů odpovědných za údržbu (ECM) také v oblasti hnacích a osobních vozidel.

Dříve platnému nařízení Komise (EU) 445/2011, které se vztahovalo pouze na ECM pro nákladní vozy, končí platnost. V blízké budoucnosti tak budou subjekty odpovědné za údržbu jako takové uvedené v Národním registru vozidel (NVR) jako ECM s alespoň jedním železničním vozidlem (bez ohledu na jeho typ) povinny vytvořit, implementovat a certifikovat Systém řízení údržby (MMS). Nesplnění této povinnosti bude mít za následek okamžité vyloučení vozidel z provozu předsedou Drážního úřadu.

Zaměstnanci společnosti Instytut Transportu Kolejowego mají téměř 10 let zkušeností s tvořením a implementací MMS, a to i na základě kritérií nařízení Komise (EU) 2019/779.

Všechny realizované projekty v této oblasti byly úspěšně ukončeny získáním certifikátu ECM žadatelem.

bottom of page