top of page
Image by Stefano Ciociola

Sledování podle 1078/2012

Monitorowanie.png

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné metodě hodnocení bezpečnostního monitorování, kterou mají používat železniční podniky a provozovatelé infrastruktury po obdržení osvědčení o bezpečnosti nebo bezpečnostního povolení a subjekty odpovědné za údržbu, zavedlo povinnost rozšířit implementované systémy řízení (SMS a MMS) s dalšími procesy souvisejícími s monitorováním.

To znamená, že subjekty mající tyto systémy jsou povinny vytvořit konkrétní dokumenty popisující, jak probíhá proces monitorování v rámci implementovaného systému řízení. To vyžaduje zejména rozvoj strategií, plánů, priorit a monitorovacích indikátorů. Tyto dokumenty mají popisovat, jak probíhá monitorování, které oblasti v dané společnosti jsou v procesu monitorování považovány za kritické a které indikátory jsou pravidelně stanovovány pro hodnocení správnosti tohoto procesu.

Na základě zkušeností našich zaměstnanců v oblasti tvorby tohoto typu dokumentů vám nabízíme pomoc při jejich vývoji, přizpůsobení konkrétnímu rozsahu vaší činnosti a implementaci k použití. Jsme si vědomi toho, že navrhování knižních „univerzálních“ indikátorů pro každý subjekt může být rychlou a jednoduchou cestou, ale obecně to způsobuje více škody než užitku – vypracované plány a indikátory je třeba zohlednit a jejich vývoj izolovaně od skutečných potřeb společnosti může mít z dlouhodobého hlediska velmi negativní důsledky.

bottom of page