top of page
Image by Stefano Ciociola

Posouzení významnosti změny

Ocena zmiany.png

Požadavky nařízení Komise (EU) 402/2013 ukládají řadě subjektů (železničnímu podniku, provozovateli infrastruktury, subjektu odpovědnému za údržbu, výrobci) povinnost posuzovat dopady na bezpečnost prakticky každé změny plánované v souvislosti s vykonávanou činností. Pokud se zjistí, že změna má vliv na bezpečnost (jak je tomu ve většině případů), je nutné provést proces posouzení její významnosti na základě kritérií z nařízení. Tento proces v závislosti na rozsahu a předmětu změny může být velmi složitý a komplikovaný. V tomto případě je zvláště užitečné vědět, jak jsou podobné změny hodnoceny na trhu a jak Národní bezpečnostní úřad (UTK – Drážní úřad) vnímá a posuzuje jednotlivé přístupy žadatelů.

 

Firma Instytut Transportu Kolejowego nabízí na základě zkušeností svých zaměstnanců s prováděním desítek takových posouzení (včetně velmi velkých projektů po celé zemi) komplexní pomoc při posuzování významnosti jednotlivých typů změn. Je třeba mít na paměti, že tým odborníků svým podpisem na posouzení přebírá odpovědnost za zavedené změny, proto je důležité zajistit všechny možné zdroje a využít jakoukoli pomoc, která může minimalizovat riziko související se zaváděnou změnou.

bottom of page