top of page
Image by Stefano Ciociola

Plány a simulace krizových situací

Sytuacje kryzysowe.png

Každý železniční dopravce a provozovatel infrastruktury působící na území Evropské unie je v souladu s platnou legislativou povinen zpracovat seznam situací, které ve své činnosti považuje za krizové situace, a plánů, jak každou z nich řešit.

Tyto plány musí být navíc pravidelně testovány a simulovány za účasti dalších zainteresovaných subjektů a služeb. Zprávy z předmětných simulací a závěry z nich vyplývající podléhají kontrole Drážního úřadu.

Nabízíme asistenci jak ve fázi tvorby havarijních plánů, tak i v samotném procesu jejich testování.

Na základě zkušeností našich zaměstnanců dokážeme zorganizovat simulaci zvoleného akčního plánu za účasti dalších zájemců (včetně služeb) a připravit zkušební protokol s navržením závěrů, jejichž realizace může reálně zvýšit bezpečnost.

Dosud jsme simulace tohoto typu prováděli v železničních společnostech, ve kterých jsme působili, a akce zavedené na základě studií z jejich průběhu umožnily skutečné zlepšení bezpečnosti a předcházení vážným železničním incidentům.

bottom of page